Hvorfor skal der undervises i Muhammed-tegningerne?

Skrevet af: Henrik Kokborg

Nu har diskussionen om Muhammed-tegningerne skal indrages i folkeskolens undervisning, efterhånden raset noget tid. Så nu syntes jeg det er på tide, at jeg giver mit perspektiv på hvorfor jeg støtter kampen for at Muhammed-tegningerne skal gøres til obligatorisk undervisning i skoler og gymnasier.

I over 20 år har jeg nørdet i de kulturelle og religiøse forskelle, i forhold til at nå frem til viden og metoder, til at skabe en bedre integration af indvandrere fra MENAPT-landene. Hvis jeg ser på visse muslimers vrede over Mohammed tegningerne med en kulturforståelse, så er det nemt at se hvad der sker.

Kulturforståelse hjælper med at forstå Muhammed-tegningernes effekt på muslimerne

Intet i den muslimske verden fungerer demokratisk. Ja, end ikke mand og kone har et demokratisk samarbejde. Alt fungerer hierarkisk og autoritær. Selv blandt børn, i familierne, på gaden, i regeringen m.v. Her er det familieæren der afgør hvor familien befinder sig i samfundshierarkiet, hvilken magt man har og hvem man kan danne netværk med.

Familieæren er optjent gennem generationer og er meget værdifuld for familierne. Og derfor er man også parat til at gøre alt for at forsvare den. Og forsvaret af æren foregår op igennem hele samfundshierarkiet. Helt op til dem der har den totale magt.

Over dem med den totale magt er Islam. Man kan ikke have en familie ære uden også at have en religiøs ære der er rodfæstet i Islamiske normer og værdier (i hvert fald udadtil).

Det var også derfor, at gruppen af imamer havde held med at få tændt op under hadet til tegningerne, i visse lande i Mellemøsten. Lederne brugte nemlig lejligheden til at vise befolkningerne, at de var villig til at forsvare den religiøse ære.

På grund af, at familieæren (den kulturelle) også er bundet op på en religiøs ære, er det svært for den enkelte muslimske indvandrer at bakke op om Muhammed tegningerne. For hvis de åbenlyst støtter at det skal vises i folkeskolens undervisning risikerer de at skade hele familiekollektivets magt, indflydelse og muligheder. Og det uanset hvor i verden familiemedlemmerne befinder sig.

Religiøs social kontrol får muslimerne til at forholde sig tavse

Men jeg fornemmer at langt de fleste muslimer er totalt ligeglade med tegningerne, men på grund af religiøs social kontrol kan de ikke sige det åbent. Det islamistiske miljø har derfor en religiøs magt over for alle muslimer, da det vil skade familieæren at blive stemplet som en dårlig muslim.

På grund af den religiøse sociale kontrol, er der heller ikke mange der hverken har set tegningerne eller sat sig ind i hvad meningerne var med dem.

Undervisning i Muhammed-tegningerne vil styrke integrationen

Jeg stor fan af at der skal undervises i tegninger og den krise som fulgte med og som stadig er i gang. For jeg er overbevist om, at det på sigt vil være med til at svække islamisternes religiøse kontrol og jerngreb på muslimerne i hele Europa. Og dermed kan undervisningen på sigt være med til at sikre en mere fredelig verden.

Jeg har lyst til at tilføje, at det også vil være til gavn for integrationen af muslimske indvandrere, at der bliver undervist i Muhammed-krisen, hvor tegningerne selvfølgelig skal indgå. For hvis vi skal være ærlige, er grunden til at der er modstand mod en sådan undervisning, i bund og grund frygt for vold, drab og terror.

Så det eneste ubevidste læring vores børn og alle andre får er, at vi skal frygte muslimer, for de kan finde på hvad som helst. Og derfor skal vi omgåes dem med forsigtighed.

Den ubevidste usikkerhed og frygt skader muslimske indvandrers integration

Denne ubevidste frygt for muslimer skader ikke kun integrationen, men skader i høj grad også vores muslimske befolknings kamp for at blive anerkendt som en del af den danske befolkning.

Derfor kan virksomheder fx blive tilbageholdende med at ansætte muslimske kvinder med tørklæde, for den ubevidste læring gør, at arbejdsgiveren på en eller anden måde bliver bekymret for, hvad det kan bringe med sig af problemer.

Så de muslimske religiøse miljøers kamp skabe respekt om deres religion, ved at få religiøse særregler indført, samtidig med deres manglende og utvetydige afstandtagen til religiøs vold og terror, resulterer i det stik modsatte.

Vores indvandrere skal lære, at i den danske kultur, er man først er en del af flokken, når flokken behandler dig, som de behandler resten af flokken. Man joker og laver grin med sine venner, men man gør det aldrig med fremmede.

Henrik Kokborg
Integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg Indehaver af Integrationsinfo, underviser og konsulent

Henrik Kokborg er stifter af videns- og kursusvirksomheden Integrationsinfo.dk. Henrik er specialist i kulturens og religionens betydning for en vellykket integrations indsats. Han betegner sig selv som integrationsnørd, og er især optaget af at løse den integrationsudfordring, vi har med flygtninge og indvandrere fra MENAPT-landene.

Henrik har en specialiseret viden om kollektivistisk familiekultur, kønsroller, ære og skam, børneopdragelse, negativ social kontrol, parallelsamfund,  beskæftigelse af flygtninge, religiøs ekstremisme og radikalisering, kulturel og religiøs sygdomsforståelse mv.

2 gange årligt, rejser Henrik til konfliktområderne i Mellemøsten, for at studere kulturens værdier og normer, og for at yde nødhjælp til de mest udsatte flygtninge.

Hvad er MENAPT landene?

MENAPT er en forkortelse for lande i Mellemøsten, Nordafrika samt landene Pakistan og Tyrkiet. MENAPT

MENAP+T landegrupperingen indeholder følgende lande:
Afghanistan, Bahrain, Forenede Arabiske Emirater, Irak, Iran, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, SaudiArabien, Syrien, Yemen, Algeriet, Djibouti, Egypten, Libyen, Marokko, Mauretanien, Somalia, Sudan, Tunesien, Pakistan og Tyrkiet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg