Integrationsinfo bidrager til projektet: Sundhedsplejersker styrker integration

‘Sundhedsplejersker styrker integration’. Integrationsinfo har indgik i marts 2017 et samarbejde med VIA University College om at levere undervisning i kulturforståelse og børneopdragelse til projektet.

Det treårige projektet er støttet med 21 mio. kr. af Nordea-fonden. Projektet er særligt målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015.

Projektet ventes frem til 2020 at komme mindst 10.000 børn i 2.400 flygtningefamilier landet over til gavn. I alt 720 sundhedsplejersker fra 52 kommuner kommer i løbet af den treårige projektperiode på kurser, hvor de får en kulturforståelse, der klæder dem på til at arbejde hos flygtningefamilier og til at understøtte integration.

Integrationsinfo har bidraget til projektet med e-læringsmateriale i kulturforståelse og børneopdragelse, der skal bruges i kompetenceudvikling under projektet. Det er professionshøjskolerne Metropol og VIA University College, der står for den kompetenceudvikling, men altså med hjælp fra Integrationsinfo.

Kursusforløbet har fokus på emner som kulturforståelse, traumeforståelse, dialog samt kulturforskelle i børneopdragelse og sundhedsforhold hos flygtninge i Danmark.

Om projekt

For at fremme integration, sundhed og trivsel for flygtningefamilier har Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) taget initiativ til projektet. Projektet har fokus på opkvalificering af landets sundhedsplejersker.

Sundhedsplejersker får den centrale rolle i projektet da det typisk er dem, der kommer tættest på børnefamilier fra etniske minoriteter i deres første år i Danmark. Samtidig er sundhedsplejersker koordinatorer og brobyggere til det omgivende samfund som eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og sygehuse. Indsatserne er målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015.

Sidste nyt om kompetenceudviklingsforløbene

Der har været rigtig stor interesse for pladserne på de landsdækkende åbne hold. Pr. 15. august er alle åbne hold fuldt bookede. Vi glæder os til at byde cirka 600 sundhedsplejersker fordelt på 24 hold velkommen på kompetence-udviklingsforløbene, som afvikles fra januar 2018 til og med juni 2019.

I kan læse mere om projektet via disse link:

https://nordeafonden.dk/nyheder/sundhedsplejersker-i-nyt-integrationsprojekt

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/sundhed-omsorg/sundhedsplejersker-styrker-integration

Integrationsinfo.dk – specialister i praksisnær viden til fagprofessionelle

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg